Zoeken naar het verhaal achter de cijfers

Waar banken het financieringsrisico van vastgoedprojecten
niet aandurven, springt DCMF tijdelijk bij met kortlopende
financieringen. Het bedrijf heeft in zijn vijfjarig bestaan
nog geen enkel project zien stranden.
John van Gerwen: ‘Elke aanvraag is maatwerk.’