DCMF financiert ook als de vergunningen nog niet rond zijn.

‘Geldverstrekkers die afhaken omdat de risico’s te groot zijn. Zo zijn er al heel wat kansen aan me voorbijgegaan. DCMF denkt niet in risico’s, maar aan wat een project oplevert op lange termijn. Dat is wat ik nodig heb.’

Creëren. Realiseren.

Vastgoed ontwikkelen. Voor verhuur. Of om door te verkopen. Dat biedt volop mogelijkheden. Toch durven veel geldverstrekkers er hun vingers niet aan te branden.

Te riskant. Niet tastbaar. Te onzeker. DCMF kijkt naar de waarde die u creëert met uw project. Niet nu. Niet morgen. Maar op lange termijn. We denken in mogelijkheden. Van aankoop tot ontwikkeling. Bij ons geen bergen aan papierwerk. Alleen de nodige documenten. Zodat we snel kunnen beoordelen, rekenen en schakelen. En u vlot weet waar u aan toe bent.

Wat u van ons mag verwachten:

  • Ook zonder vergunningen financiering mogelijk voor de aankoop
  • 100% financiering van de bouwkosten
  • Wekelijkse bouwdepot uitkeringen
  • Looptijd tot 18 maanden
  • Scherpe rente tarieven
  • Financiering binnen twee weken
  • Wij kijken verder dan de standaard toetsingscriteria
  • We bieden alle mogelijke hulp en ondersteuning

Denkt u ook liever in mogelijkheden?

“De kracht van DCMF is dat we met gezond verstand en creativiteit kijken hoe we een financiering wél kunnen verstrekken. Dat doen we met een gespecialiseerd en deskundig team. Doordat we betrokken zijn en korte lijnen hebben, scheppen we snel duidelijkheid voor iedereen.”
John van Gerwen, CEO

Bel met onze adviseurs: 020 719 7197
Start uw aanvraag

Met onze aanpak zetten we frustratie
om in positieve energie

Ook voor ons is ‘nee’ weleens een antwoord. Maar wij denken vooral in oplossingen en waardecreatie. Dus financieren we ook risicovollere, moeilijkere projecten. Tegen concurrerende tarieven.

Geen stropdassen of moeilijke brillen. Duidelijk. Snel. Betrouwbaar. En ondernemend. Zo doen we ons werk als de beste.

Gewoon en standaard zitten niet in ons pakket. Wij kijken eerlijk naar uw plan. En zorgen voor de beste oplossing voor elk goed project.

Van plan naar financiering in 5 stappen

Aanvraag

Wij bekijken uw aanvraag met onze kennis van de markt én de regio. En maken een berekening. U ontvangt binnen twee dagen een termsheet.

Termsheet

Hierin vindt u onze bevindingen, de hoogte van de financiering en de tarieven. En we geven aan welke documenten we minimaal van u nodig hebben.

Documentatie

We verzamelen de benodigde documenten. Van taxatierapport en bouwbegroting tot koopcontracten en eigendomsbewijs. En stellen vervolgens een offerte op.

Offerte

Papieren in orde? Dan maken we een definitieve offerte en zetten de handtekeningen. De stukken kunnen naar de notaris.

Gelden uitkeren

Na ondertekening bij de notaris, boeken we de gelden over. Deal gesloten. Tijd om door te pakken.

Plannen realiseren?

Start uw aanvraag

Van kansen naar
gerealiseerde projecten

Poederoijen
Liquiditeit vrijmaken voor afbouw en nieuwe aankoop

Via een adviesorganisatie werden wij gevraagd een project ontwikkelaar bij te staan in de financiering. De klant had veel posities ingenomen en er was behoefte aan extra liquiditeit. Op een in aanbouw zijnde 2-onder-1 kapwoning die volledig uit eigen middelen was gefinancierd, hebben we 75% verstrekt van de actuele waarde met een bouwfinanciering voor de afbouw. Met de vrijgekomen middelen was de ontwikkelaar in staat een volgend project op te pakken.

Hengelo
Aankoop 3 appartementen voor belegging in nieuwbouwproject

De aanvrager, een ervaren vastgoed belegger, wilde in een nieuwbouw project drie appartementen aankopen als belegging voor zichzelf en heeft ons gevraagd of wij de aankoopsom en bouwkosten kunnen financieren. Na bestudering van de plannen hebben we de financiering verstrekt, 75% van de aankoopsom en 100% van de bouwkosten. Nadat de appartementen gereed zijn zullen ze voor de lange termijn worden geherfinancierd bij een andere geldverstrekker.

Vlijmen
Ontwikkeling 7 appartementen met commerciële units

Via een intermediair kwam de vraag of we een nieuwbouwproject konden financieren van woningen met op de begane commerciële ruimten. Gezien de goede locatie en de sterke vraag naar commerciële units in deze gemeente hebben we 50% gefinancierd voor de aankoop van de grond en 100% van de bouwkosten. Na gereedkomen van het project worden de commerciële units verkocht en een aantal appartementen als belegging aangehouden.

Antwoorden op
veelgestelde vragen

Verstrekken jullie ook beleggingsfinancieringen

Nee, wij verstrekken alleen leningen voor de korte termijn, vaak voor de duur van het project (verbouwing, renovatie, nieuwbouw, transformatie)

Financieren jullie alleen woningen

Voor ons is het van belang dat de eindbestemming wonen is. We kunnen dus bijvoorbeeld ook een kantoorpand financieren dat wordt verbouwd naar appartementen. Of andere typen vastgoed die naar wonen worden getransformeerd. Ook is het mogelijk om een combinatie van commercieel vastgoed en wonen te financieren. Het hoofdbestanddeel van het object moet dan wel wonen zijn.

Moeten de vergunningen rond zijn voor financieren

Het is niet noodzakelijk dat vergunningen al zijn verkregen voor financiering. Wel moet de bestemming van het pand dat wordt aangekocht wonen zijn. We kunnen dan de aankoop financieren en, nadat de vergunningen rond zijn, ook de verbouwing.

Kan ik meer financieren dan 75% van de waarde

De maximale verstrekking bedraagt 75% van de huidige waarde. Als er meer financiering nodig is kan dat door bijvoorbeeld financiering te verstrekken op andere onderpanden.

Kan iedereen een financiering aanvragen

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten ervaring hebben met beleggen of ontwikkelen van vastgoed. Als deze ervaring aanwezig is kan iemand bij ons een financiering aanvragen.

Waarom publiceren jullie geen vaste rente tarieven

Iedere financiering die wij verstrekken is maatwerk omdat geen enkel project hetzelfde is. Daarom kennen wij ook geen standaard tarief. Bovendien is het tarief afhankelijk van de looptijd, bevoorschotting en type vastgoed.

Financieren jullie op basis van de koopsom of de getaxeerde waarde

We financieren op basis van de laagste van deze twee waarde begrippen. Als het pand langer dan 1 jaar in bezit is kunnen we uitgaan van de actuele waarde.

Zijn jullie concurrenten van banken

Net zoals banken financieren wij vastgoed. Vaak zijn wij complementair aan banken omdat zij liever geen kortlopende vastgoed projecten financieren. Dat stuk pakken wij dan op en de herfinanciering kan dan door een bank worden gedaan.

Hoe lang duurt het om een lening af te sluiten bij DCMF

Als u beschikt over een recent taxatierapport van het object, dan kan de lening doorgaans binnen 1 tot 2 weken verstrekt worden.

Wat bedoelen jullie met “exit”

Omdat onze leningen een maximale looptijd hebben van 18 maanden dient bij de verstrekking al duidelijk te zijn hoe de lening straks wordt afgelost. Dit kan bijvoorbeeld door verkoop of door herfinanciering bij een bank. Deze aflossing noemen wij “exit”

Wat voor een bedragen financieren jullie

Onze leningen liggen tussen de EUR 100.000 en EUR 3.000.000. Hogere bedragen zijn mogelijk maar dat gebeurt dan altijd in overleg.

Financieren jullie door heel Nederland

Ja, wij sluiten geen gebieden uit en verstrekken leningen door heel Nederland

Zijn jullie een crowdfunder

Wij zijn geen crowdfunder. De funding voor DCMF komt van een aantal grote beleggingsfondsen.

Is DCMF een buitenlandse geldverstrekker

Wij zijn een volledig Nederlandse geldverstrekker die de afgelopen 5 jaar meer dan 1,2 mrd euro aan Nederlandse vastgoed aanvragen heeft behandeld. Inmiddels zijn meer dan 450 vastgoed projecten door DCMF gefinancierd.

Waar kan ik terecht met een klacht

Bij DCMF vinden we het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening.

Bent u niet tevreden en heeft u een klacht, laat het ons dan weten. Mail uw klacht naar legal@dcmf.nl.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om samen tot een goede oplossing te komen.

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken te behandelen. Wij informeren u per e-mail over de afhandeling.

Heeft u toch nog een vraag?

Laat het ons weten. We komen snel met een antwoord. Zodat u vlot weer verder kunt.

Bel 020 719 7197

Vraag onze experts

Van creëren naar realiseren

Bel met onze adviseurs: 020 719 7197
Start uw aanvraagOnze experts